Hur vi hanterar personuppgifter

1. Behandlingen av personuppgifter

Mod:group värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa möjliga vis. Du kan vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

2. Personuppgiftsansvarig

Mod:g Service AB med organisationsnummer 556988-1781 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

3. När sker behandling av personuppgifter?

Mod:g Service AB behandlar dina personuppgifter:

  • när du anmäler dig till någon av våra tjänster, nyhetsbrev m.m.

  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss

  • när du anmäler dig till att delta i event och seminarier

  • när du söker kontakt med oss i övrigt

  • när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför 

  • när du är leverantör till oss

  • när du är kund till oss

 

4. Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

5. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden. Om du angivit intressen kommer dessa att användas för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. 

6. Utlämnande av personuppgifter 

Mod:g Service AB delar personuppgifter med andra bolag inom mod:group koncernen. Inte med några andra externa bolag.

7. Hur länge finns uppgifterna kvar? 

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

8. Säkerhet och skydd av personuppgifter 

Mod:g Service AB har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Tänk på att bara lämna ut personuppgifter till bolag du känner till och för tydliga ändamål. 

9. Rättelser och registerutdrag 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt info@modgroup.se

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till vår adress: 

Mod:group, Personuppgiftsombud, Box 47101, 100 74 Stockholm  

10. Kontakt 

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud per e-post info@modgroup.se eller till vår adress:  

Mod:group, Personuppgiftsombud, Box 47101, 100 74 Stockholm