Mod:groups process i sex steg 

 
architecture-buildings-city-1529040.jpg

Inom bygg och fastighet har effekterna av digitalisering och BIM diskuterats i närmare 20 år, ändå har vi inte kommit längre än till, i bästa fall, CAD-ritning.

Någonstans i den meningen föddes mod:group. Vi drivs av övertygelsen om att om vi kombinerar våra erfarenheter inom industriproduktion, teknologi, byggteknik, design kompletterat med en god portion envishet kommer vi lyckas förändra industrin.

Genom högre investering i forskning och utveckling, kontroll över långsiktig strategi har vi skapat en process som optimeras av marknadens bästa teknologi. Vi utvecklas varje dag i varje projekt och på så sätt transformerar vi industrins sätt att arbeta steg för steg


#1 Condition

Grundförutsättningen till utveckling och förbättring är gemensamma mål. Inom vårt första steg säkerställer vi exakt förutsättning gällande geometri, kapacitet och ramar. Kanske har ni egna standarder eller inga standarder, här kan vi hjälpa er att bekräfta, utmana och gemensamt simulera effekten av historiska eller framtida val. Att säkerställa vad vi får göra med hänsyn tagen till exempelvis brand eller begränsning i detaljplan är också avgörande aspekter i denna fas. Vi dokumenterar och tillgängliggör sedan denna information i det format där den på bästa sätt finns för alla. När detta är gjort har vi skapat förutsättningar för rätt fokus och hög effektivitet.

Stödsystem: Leica BLK360, FARO, Office365, BIM360, Teams, Autodesk Recap


#2 Object

Den digitala tvillingen är hjärtat i vårt arbete. I våra projekt så fyller vi BIM modellen med all information som påverkar våra möjligheter att planera, genomföra och optimera ditt projekt. BIM objekten är en naturlig del av vår verklighet som symboliserar det färdiga objektet. Naturligtvis är vi fullt transparenta och du väljer, med hjälp av den information som vi visualiserar och konkretiserar, den väg som på bästa sätt uppfyller dina mål.

Stödsystem: Archicad, Revit, Magicad, BIM Object, Oculus Rift, Enscape, Autodesk BIM360, Microsoft Teams


#3 Resources

När objektet är klart styr den digital tvillingen resurstilldelningen. Kvantitet styrs av beslutad enhet såsom BTA, BOA, m3, st eller motsvarande. Med hjälp av exakt utförande kan vi iterera bästa lösningen och baserat på data rekommendera alternativa, bättre, lösningar i utförande. En komplett 4 och 5D modell erbjuder också simuleringar och optimera risk med hänsyn tagen till region och projekteringsinvestering.

Våra modeller klassificeras i Objektsmognad samt Resursstandard och möjliggör att optimera vilken entreprenadform och riskklassificering (Standardavvikelse i prognostiserat utfall).

Stödsystem: VICO Office, Sektionsdata, Wikells, BIM Object, Archicad, Revit, BimX


#4 Production

En helt avgörande del för att hantera den bild av produktionskostnaden som vanligtvis används, att vi producerar för dyrt, är att ge förutsättningar. I vårt 4e steg anpassas teoretisk tidsplan (Resources ovan) och rätt kostnad till rådande marknadsläge. De vanligaste entreprenadformerna som vi nyttjar är Utförande entreprenad, Totalentreprenad i Samverkan, Partnering och en kombination av ovanstående. Givet att samtliga parter har förutsättningar och processen är transparent välkomnar vi att samtliga parter deltar. Med samtliga parter menar vi att montage, byggnation, data/it, installationer och inredare men även fastighetsägare, förvaltare, hyresgäst och övriga samarbetspartners.

I vår egen produktion följer vi BIM modellens överlägsna informationsåtergivning och kompletterar den med gedigen byggteknisk erfarenhet. Vår produktion går igenom aktivitetsberedningar, inköp, arbetsberedning och AO implementering tillsammans med utförande part. Vi säkerställer att den digitala informationen som är avgörande för utförande part, når utförande part. Exempelvis får våra målare informationen: Vad ska du göra (BimX), var ska du göra det (Platsindelning) och när ska du göra det (Tidsplan / Flowline). Dessutom på vilken tid (AO i NEXT).

Stödsystem: NEXT, BimX, VICO Office, Autodesk BIM360, Microsoft Teams


#5 Execution

Vår erfarenhet har visat att vi kan fortsätta skapa betydande värde under produktionen genom att supportera den. Att säkerställa platseffektivitet i de tidiga produktionsaktiviteterna borgar för minskad risk. Genom prestationsanalys, ronderingar och löpande egenkontroller dokumenterade digitalt och kopplade till arbetsorderna reducerar vi risk. Centralt i detta processteg är våra 13:37 möten (“halv-två möten”), här lånar vi från scrum eller vad vi liknar vid “scrumish”. Arbetspausen syftar till att utförande parter svarar för “vad gör vi nu, vad gör vi sen” och meddelar om platsledning kan ytterligare förbättra möjligheterna till stordåd. På detta sätt minimerar vi waste och fångar upp risk. Vi supporterar också underleverantörer med information och hjälper dem att anpassa analoga underlag till digitala

Stödsystem: BimX, NEXT Checklist, BimX, Autodesk BIM360, Planner, Microsoft Teams


#6 Transfer

Vi anser att vi har ett gemensamt ansvar att värdera förvaltningsskedet och den dagliga driften av en fastighet tidigt i planeringen. Lika viktigt är att föra över den informationen till förvaltning. Med vårt sätt att arbeta erbjuder vi digital information anpassad till er förvaltningsorganisation. Vi följer också upp prestation på arbetsordernivå i syfte att bygga ett bibliotek med era recept och objekt för ständiga förbättringar. Naturligtvis hanterar vi också det återkommande problemet med felaktiga relationshandlingar, våra är korrekta till <1 cm avvikelse.

Stödsystem: Archicad, Revit, BIM Object, Microsoft Teams