mod:group Construct

Från projektering till produktion med digital precision och personlig passion

 
image001.jpg

Vi utvecklar och bygger med långsiktigt ansvar och med precision och passion i varje del av projektet.

Vårt team bygger och projektleder våra produktioner med stöd i vår VDC process supporterad av de mest kraftulla system som marknaden kan erbjuda. Med högre investering i R&D och en övertygelse om digitaliserings kraft skapar och genomför vi mer kostnadseffektiva projekt som genomförs på kortare tid

Som kund har du bara en kontakt. Vi är mittpunkten som definierar förutsättningarna, skapar BIM modellen och resurssätter aktiviteterna. Därefter erbjuder vi projektledning och produktion genom egen personal och underleverantörer och konsultgrupper från start till mål. Vår process gör att vi kan leverera projekt snabbare och effektivare än någon annan. Vårt fullservice-team har en hög ansvarskänsla som genomsyrar allt vi gör. Vi bygger med långsiktigt ansvar för den färdiga produkten och med precision och passion i varje del av projektet.

Teamet: Projektledare, projekteringsledare, snickare & montörer, bygg & produktionsledning, platschef, BIM-samordnare och processledare

 Se våra case